Skolan är en viktig arena för unga att få kunskaper om och möjlighet att reflektera kring sexualitet och hälsa. Men UngKAB-rapporten, som bygger på enkätsvar från 7 755 unga i åldrarna 16-29 år, visar att mindre än hälften anser att skolans sex- och samlevnadsundervisning ger dem tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa. Undersökningen visar också att tjejer är mer utsatta för diskriminering, sex mot sin vilja och kränkningar än killar.

Det nya diskussionsunderlaget som Folkhälsomyndigheten har tagit fram är ett bildspel som visar vilka frågor som skolan kan arbeta med för att skapa större jämlikhet mellan killar och tjejer kring sexualitet och relationer.

På så sätt kan skolan medverka till att förebygga ohälsa och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Unga behöver till exempel få mer kunskap om vad ömsesidig sexualitet innebär, och stärkas i att ha säkrare sex.

Det nya diskussionsunderlaget är fritt att använda.

Kategori: Nyhet