Folkhälsomyndigheten stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Syftet med projektbidragen är att utveckla mer kunskap om ANDT-förebyggande arbete som även främjar psykisk hälsa och social inkludering i målgruppen unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Projekten som erhåller bidrag ska utveckla och prova nya arbetssätt för hälsofrämjande och förebyggande insatser som stärker skyddsfaktorer och förebygger riskfaktorer hos målgruppen.

– Aktuella arenor för utvecklingsarbetet skulle exempelvis kunna vara fritidsverksamhet, föreningsliv, boenden, gymnasieskolan, SFI eller annan verksamhet som drivs i ideell- eller offentlig regi, säger Åsa Domeij, utredare på enheten för drogprevention.

Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser eller annan myndighet, landsting och regioner. Projektbidragen ges till tidsbegränsade projekt och skiljer sig från verksamhetsbidrag och organisationsbidrag.

Till de projekt som väljs ut kommer Folkhälsomyndigheten att utse en forskargrupp som blir följeforskare. Genom en fortlöpande utvärdering är förhoppningen att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekten.

– Vi ser gärna ansökningar där ideella organisationer och kommuner samverkar, säger Åsa Domeij.

Ordinarie utlysning av 2019 års ANDT-utvecklingsmedel öppnar senare i maj.

Läs mer

Mer information om kriterierna och ansökan här. [Länk borttagen]

Kategori: Nyhet