Logotyp

Folkhälsomyndigheten anordnar konferensen på regeringens uppdrag. Nationella och internationella erfarenheter kommer att belysas, liksom utmaningar i det pågående arbetet. Diskussioner kommer även att föras kring vad som görs idag och vad som behöver göras ytterligare för att nå målet om ett rökfritt Sverige år 2025.

Programmet består av föreläsningar samt valbara seminarier och fokusspår. Deltagarna ges bland annat möjlighet att fördjupa sig i den nya tobakslagen, rökfria miljöer eller hur man kan arbeta med styrning och ledning.

Konferensen kommer även att belysa olika aspekter som påverkas av den tobakslag som riksdagen röstar om i vår. Under konferensdagarna lyfts WHO:s ramkonvention och en internationell utblick ges kring vad som görs i andra länder.

Läs mer om konferensen www.folkhalsomyndigheten.se/rokfritt2025

Kategori: Nyhet