Anders Wallensten, biträdande statsepidemiologAnders Wallensten, biträdande statsepidemiologKällkritikens dag arrangeras för andra året av tidningen Metros Viralgranskaren. Det som kommer att diskuteras i år är bland annat bilden av Sverige, konspirationsteorier och myter och missförstånd kring mat och hälsa.

Folkhälsomyndigheten tar fram och sprider kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. Denna kunskap vilar på vetenskaplig grund. Via webbplatsen, nyhetsbrev, publikationer och sociala medier som Facebook och Twitter, informerar vi om hur det aktuella kunskapsläget ser ut i frågor som rör folkhälsan.

– I en tid när myter och konspirationsteorier kan få snabb spridning är det viktigare än någonsin att allmänheten känner till vad som är skillnaden mellan ett löst påstående och en rekommendation som står på vetenskaplig grund, säger Anders Wallensten.

Källkritikens dag går av stapeln på Kulturhuset i Stockholm den 13 mars. Delar av programmet riktar sig till skolklasser och andra till allmänheten. Övriga deltagare är bland annat Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, forskare, läkare och journalister. Kulturminister Alice Bah Kuhnke kommer att dela ut priset Det gyllene förstoringsglaset.

Program

Här kan du ta del av programmet för Källkritikens dag (länk borttagen 2020-01-03)

Kategori: Nyhet