I fjol rapporterades totalt 533 fall av tuberkulos i Sverige, varav 75 bedöms ha smittats i landet (115 under 2016) och övriga utomlands. Minskningen av antalet fall var väntad eftersom antalet människor som söker asyl i Sverige på grund av krig och konflikter i hemlandet har minskat kraftigt sedan 2015.

Tuberkulos smittar via aerosol, små luftburna droppar, när en person som är sjuk hostar. Det är främst personer i samma hushåll som riskerar att smittas, eftersom det i regel krävs nära och långvarig kontakt inomhus. Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma, och smittsamheten försvinner snabbt vid behandling.

– Den allra viktigaste åtgärden för att minska risken för smitta är därför tidig diagnos och rätt behandling, säger Jerker Jonsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rutinmässig provtagning för tuberkulos ingår i den hälsoundersökning som erbjuds asylsökande som kommer från länder där tuberkulos fortfarande är vanligt. Det är viktigt att detta sker så snart som möjligt efter ankomst till Sverige och helst bör det även innefatta personer som kommer till Sverige på grund av familjeanknytning, arbete och/eller studier.

Antalet fall av tuberkulos har minskat mycket kraftigt i Sverige sedan 1940-talet.

Graf: Antalet fall av tuberkulos i Sverige 1940-talet till idag.

På lördag den 24 mars är det Världstuberkulosdagen. WHO räknar med att 53 miljoner människors liv har räddats i världen under 2000–2016 tack vare tidig upptäckt och behandling av tuberkulos, men poängterar samtidigt att det krävs fortsatta insatser för att få bukt med sjukdomen. Det är de redan mest utsatta personerna i världen som också är tyngst drabbade: flyktingar, svårt fattiga och redan marginaliserade grupper.

Läs mer

Årssammanställningen Tuberkulos 2017
Frågor och svar om tuberkulos
WHO:s information om Världstuberkulosdagen (engelska)

Kategori: Nyhet