Stöd för snabb vaccinering av för tidigt födda barn

Publicerat

För tidigt födda barn löper ökad risk för att få allvarliga infektioner som kikhosta. Därför vaccineras en del av dessa barn redan vid åtta veckors ålder, något som får stöd i en ny litteraturgranskning av Folkhälsomyndigheten och norska Folkhälsoinstitutet.

grafik bebis runt tre händer

Den gemensamma litteraturgranskning som nu presenteras sammanfattar dagens kunskap kring säkerhet och effekt av vacciner mot kikhosta och pneumokocker hos för tidigt födda barn.

Resultatet visar bland annat att för tidigt födda barns immunförsvar reagerar på vaccinet på liknande sätt som fullgångna barn. Att vaccinera för tidigt födda barn redan vid åtta veckors ålder ger ett viktigt skydd mot allvarliga sjukdomar.

I Sverige finns idag inga nationella rekommendationer som gäller specifikt för den här gruppen, men i vissa regioner rekommenderas en extra dos vaccin mot kikhosta och pneumokocker vid åtta veckors ålder.

– I arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för vaccination av för tidigt födda barn kommer de aktuella resultaten och slutsatserna från litteraturgranskningen att utgöra en viktig grund, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Som en del i arbetet kommer också läkare och sjuksköterskor att bjudas in till ett konsultationsmöte som anordnas av Folkhälsomyndigheten i april.

Läs mer

Länk till publikationen på norska Folkhälsoinstitutets webbplats

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan