På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen klassas som narkotika från och med den 12 november 2018 (SFS 2018:1586):

 • Metylklonazepam som tillhör gruppen bensodiazepiner.
 • 3-bromometkatinon (3-BMC) som tillhör gruppen katinoner.
 • 3-kloroetkatinon (3-CEC) som tillhör gruppen katinoner.
 • Deskloro-N-etylnorketamin (O-PCE) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.
 • 2-fluorofentanyl som tillhör gruppen opioider och idag är klassad som hälsofarlig vara.

Nu krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut de ovanstående ämnena ur landet. Även för tillverkning, handel eller innehav krävs tillstånd, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

Samtidigt klassas följande ämnen som hälsofarliga varor (SFS 2018:1587):

 • Fluklotizolam som tillhör gruppen bensodiazepiner
 • 4-klorodimetylkatinon (4-CDC) som tillhör gruppen katinoner
 • 4-metyl-N,N-dimetylkatinon (4-MDMC) som tillhör gruppen katinoner
 • 5-PPDi som tillhör gruppen katinoner
 • 3,5-AB-CHMFUPPYCA som tillhör gruppen cannabinoider
 • MDMB-4en-PINACA (har sålts under namnet 5-CL-ADB-A) som tillhör gruppen cannabinoider
 • MMB-022 (AMB-4en-PICA) som tillhör gruppen cannabinoider
 • MPhP-2201 som tillhör gruppen cannabinoider
 • 3,4-metylendioxi-U-47700 som tillhör gruppen opioider

Från och med den 12 november 2018 krävs tillstånd för hantering av dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (förordning [1999:58] om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet