Det är världshälsoorganisationen WHO som står bakom den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week tillsammans med flera andra internationella organisationer. I Stockholm hålls Antibiotikaforum där aktörer som arbetar mot antibiotikaresistens utbyter kunskaper och erfarenheter. Årets tema är förebyggande insatser. Mötet arrangeras av den nationella samverkansgruppen mot antibiotikaresistens som består av 25 myndigheter och organisationer, och som leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket.

– Förebyggande arbete mot antibiotikaresistens är till exempel att ta fram verktyg för att stödja förbättrad handhygien i vården. Rena händer räddar liv är ett sådant initiativ som vi driver tillsammans med SKL, säger Malin Grape enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Goda exempel på hur vård och omsorg arbetar mot vårdrelaterade infektioner (VRI) kommer att lyftas på Antibiotikaforum. En minskning av antalet vårdrelaterade infektioner minskar även spridningen av antibiotikaresistens och förskrivningen av antibiotika.

– Det finns välkända åtgärder som fungerar mot vårdrelaterade infektioner men en stor utmaning är glappet mellan vad vi vet och vad som tillämpas i praktiken både i Sverige och internationellt. Därför leder Folkhälsomyndigheten ett projekt med 10 länder i Europa som fokuserar på att implementera rutiner för att bekämpa vårdrelaterade infektioner, säger Malin Grape.

Fakta: Skydda antibiotikan

Utan fungerande antibiotika kan vanliga sjukdomar återigen bli dödliga. I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla måste hjälpa till att skydda den.

Där finns bland annat information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen. Allt material, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas.

Läs mer

Ta del av till statistik om antibiotikaförsäljningen i Sverige

Läs mer om hur vi skyddar antibiotikan

Antibiotikaresistens – det här kan du göra

Kategori: Nyhet