I rapporten svarade 87 procent av de tillfrågade svenskarna att vaccinet är viktigt, jämfört med EU-genomsnittet på 83 procent. Enligt EU-studien ansåg också nästan 80 procent av svenskarna att mässlingsvaccin är ett säkert vaccin, vilket är i linje med EU-genomsnittet.

Sverige är ett av få EU-länder som uppfyller den internationella målsättningen för eliminering av mässling genom att bland annat bibehålla en vaccinationstäckning för två doser av vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) på mer än 95 procent.

EU-rapporten bygger på en studie av Vaccine Confidence Project vid London School of Hygiene and Tropical Medicine och finansieras av Europeiska kommissionen. I Sverige gjordes undersökningen om mellan den 30 oktober och 12 november i år, eftersom fel i den svenska översättningen av frågeformuläret hade lett till missförstånd och en mycket hög andel "inte vet" eller "inte relevanta" svar.

Kategori: Nyhet