För personer i riskgrupper rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination eftersom det finns en ökad risk för allvarlig sjukdom. Det gäller bland andra gravida, personer som fyllt 65 år, de som har kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma, samt personer med kronisk lever- eller njursvikt, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

De som vårdar eller bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också vaccination. Rekommendationerna är uppdaterade inför säsongen.

Alla som vaccineras får ett visst skydd mot säsongsinfluensa. Skyddseffekten är inte 100 procent, men vaccinet lindrar sjukdomen hos dem som ändå blir sjuka och kan förhindra allvarlig sjukdom.

Olika sorters influensa och vaccin

Det är för tidigt att säga än vilken influensasort som kommer att dominera under den kommande vintern. De varianter av influensavirus som har spridit sig på södra halvklotet i år liknar de som ingår i vaccinerna. Beroende på typen av influensavaccin ger vaccinationen skydd mot tre eller fyra influensatyper.

Inför vintern är det viktigt att personer som tillhör en riskgrupp vaccinerar sig. Den rekommendationen gäller alla i riskgrupperna oavsett ålder och oavsett vilken sorts influensavaccin som erbjuds i ett landsting.

Praktisk information om vaccinationen

Från och med den 6 november kan man låta vaccinera sig mot influensa på landstingens vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. I de flesta landsting är vaccinationen gratis för riskgrupperna – i övriga erbjuds den till ett reducerat pris.
Vänd dig till vårdcentralen eller 1177 Vårdguiden för mer information om lokala tider för vaccination.

Läs mer om vaccination mot influensa

Frågor och svar om influensavaccin

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för influensavaccination av riskgrupper

Information om influensavaccin och vilka stammar som ingår

Information om influensavaccination av gravida

För medicinsk rådgivning om influensa kontakta 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet