Antalet inhemska fall av campylobacterinfektion har de senaste veckorna i november varit högre än förväntat för säsongen. Ökningen av antalet rapporterade fall bland människor sammanfaller med rapporter om ovanligt hög förekomst av campylobacter i kycklingflockar. En anhopning av fall som kopplas till arbete med kycklingar har också rapporterats.

Det är ännu inte känt om det finns någon koppling mellan de olika händelserna, men den samlade analysen talar för att kyckling kan vara orsaken till ökningen.

Folkhälsomyndigheten, regionala smittskyddsenheter, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket arbetar för att undersöka orsakerna till ökningen av campylobacterfall och för att vidta åtgärder.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018 (t.o.m. v 47).

Graf över antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion tom vecka 47

Fakta om campylobacter

  • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
  • Den vanligaste smittkällan då en människa drabbas är kyckling.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Se film om campylobacter

Läs mer om campylobacterinfektion

Kategori: Nyhet