Risk för brist på influensavaccin i vissa regioner

Publicerat

1,5 miljoner doser influensavaccin har beställts och levererats till Sveriges landsting och regioner. Ett par veckor in i vaccinationsarbetet uppger flera landsting att många har vaccinerat sig, och att det finns en risk för att vaccinbrist kan komma att uppstå senare.

För att sammanställa information om läget har samverkansmöten hållits mellan flera olika myndigheter; Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Folkhälsomyndigheten har haft kontakt med de olika landstingen och regionerna. Den samlade informationen visar att situationen ser olika ut i landet. På flera håll uppger dock smittskyddsenheterna att det finns en risk för att vaccinbrist kan komma att uppstå. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att riskgrupperna prioriteras för vaccination. Myndigheten kommer också att ta fram en rekommendation om prioritering mellan riskgrupperna om behovet av ytterligare prioritering uppstår.

- Det viktigaste är att säkerställa att alla som tillhör en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuka till följd av influensan får tillgång till vaccinet, säger epidemiolog AnnaSara Carnahan.

I år tycks intresset för att vaccinera sig vara större än tidigare. Samtidigt råder det brist på vaccin hos leverantörerna på grund av ökad efterfrågan i övriga Europa, vilket gör det svårt för landstingen och regionerna att beställa mer vaccin än det som från början beställts.

Ta del av rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan