Majoriteten av de totalt 41 legionellafallen insjuknade i juni, men sedan mitten av september har inga nya sjukdomsfall rapporterats. Samtliga insjuknade som intervjuats har uppgivit att de haft bakomliggande sjukdom såsom nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och/eller att de var eller hade varit rökare.

Jordhantering i samband med trädgårdsarbete kvarstår som den huvudmisstänkta smittvägen i den nu avslutade utbrottsutredningen. Varken laborativ eller epidemiologisk smittspårning har dock kunnat peka ut någon specifik smittkälla. Utbrottsutredningen har genomförts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med flera av landets smittskyddsenheter och kommuner.

Risken att insjukna i legionella är mycket liten, men personer med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och rökare är mer sårbara. Legionella longbeacheae är relativt vanligt förekommande i jord och kompostmaterial, men det är ovanligt att människor smittas i Sverige.

För att skydda sig mot eventuell smitta kan den som hanterar jord eller trädgårdskompostmaterial öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvika att andas in dammet. Man kan också fukta eller varsamt blöta ned torr jord och trädgårdskompostmaterial för att minska risken för att damm virvlar upp. Handtvätt efter jordhantering är viktig.

Kategori: Nyhet