Andelen barn födda 2015 som har fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b är över 97 procent, och över 96 procent av barnen är vaccinerade med tre doser av pneumokockvaccinet.

Diagram. Andel barn i Sverige födda 2006-2015 vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 2 års ålder.

Diagram över andel barn vaccinerade mot MPR efter födelseår

I de flesta län erbjöds hepatit B-vaccination till alla barn födda år 2015. Totalt var 91 procent av barnen vaccinerade mot hepatit B.

Det övergripande målet med barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att ge ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar och att förebygga smittspridning i befolkningen. Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet följs genom årlig vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. I januari varje år sammanställs vaccinationsuppgifter från barn som under förra kalenderåret fyllt två år.

Fakta om vaccinationsprogrammet

Den allmänna delen av vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • allvarlig sjukdom av Haemofilus influenzae (Hib)
  • allvarlig sjukdom av pneumokocker
  • mässling
  • röda hund
  • påssjuka
  • infektion med HPV (endast flickor).

Vaccination mot hepatit B erbjuds alla spädbarn inom regionala vaccinationsprogram.
Barn i definierade riskgrupper erbjuds även vaccination mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker inom det riktade vaccinationsprogrammet.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna 2018 gällande barn födda 2015 (PDF, 224 kB)

Kategori: Nyhet