Luftföroreningar orsakar sju miljoner dödsfall i världen varje år och skadar många fler. Över 90 procent av världens invånare påverkas av förorenad luft, framförallt i storstäder. Luftföroreningar ökar risken för insjuknande och död i hjärt-och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Även i Sverige påverkas många. Beräkningar från Naturvårdsverket visar att luftföroreningar orsakar 7 600 förtida dödsfall per år i Sverige.

WHO arrangerar ministermötet och konferensen som är den första på global nivå med omkring 900 deltagare från 100 länder. Mötet är en del i arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och under mötet förväntas medlemsländerna ta på sig frivilliga åtaganden för att minska problem med luftföroreningar.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson representerar den svenska regeringen och håller det svenska anförandet på ministermötet under torsdagen.

– Även om situationen i Sverige är relativt bra jämfört med många andra länder finns det mycket vi kan göra, särskilt i storstadsregionerna. Vi kan också vara mer aktiva internationellt. Att stödja satsningar på förbättrad hälsa i utvecklingsländer måste också vara en viktig del av vår biståndspolitik, säger Johan Carlson.

Läs mer om mötet på WHO:s webbplats

Kategori: Nyhet