– Vaccinationstäckningen har legat kring 80 procent sedan HPV-vaccin började erbjudas till flickor i skolan 2012. säger Tiia Lepp, på Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

Av flickor födda 2005 var 80,6 procent vaccinerade medan andelen vaccinerade med två doser låg på 73,8 procent.

Vaccineringen av flickor födda 2006 pågår och fortsätter under hela det innevarande läsåret. Redan i juni 2018 hade 62 procent blivit vaccinerade med en dos vaccin.

Efter att flickor började vaccineras mot HPV har HPV-infektioner, kondylom och allvarliga cellförändringar minskat i befolkningen. Vaccinationerna bidrar därmed till att undvika dödsfall och allvarliga cancerfall orsakade av HPV i framtiden.

Vaccination mot HPV erbjuds flickor i årskurs 5 eller 6. De flesta som blir infekterade med HPV märker det inte och infektionen läker vanligtvis ut av sig själv. Hos några läker infektionen däremot inte ut, utan kvarstår. Personer med kvarstående HPV-infektion har en ökad risk att på sikt drabbas av olika former av cancer, främst livmoderhalscancer.

Täckningsgrad för HPV-vaccin bland flickor

Diagram över andel vaccinerade mot HPV födda 2004, 2005, 2006

Läs mer

Statistik för HPV-vaccinationer

Frågor och svar om HPV-vaccin på Vaccinfunkar.se

HPV minskade efter vaccinationsprogram

Kategori: Nyhet