Arbetsplatsen kan vara en effektiv arena för att förebygga spelproblem. Dels tillbringar de flesta av oss mycket tid där, dels drabbar de negativa konsekvenserna av spelproblemen inte enbart den enskilda personen utan även kollegor och arbetsgivare.

– Den som har allvarliga spelproblem förlorar ofta stora summor pengar på spelandet. Det har visat sig medföra en ökad risk för att personen begår ekonomiska brott på arbetsplatsen, säger Carren Melinder, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I yrken där exponeringen för pengar är stor, till exempel inom spel- och finansbranschen, är risken högre för spelproblem. Det finns också yrkeskategorier med ökad risk för spelproblem. Exempel på yrken inom dessa kategorier är byggnadsarbetare, lagerarbetare och taxi- och lastbilschaufförer. En förklaring kan vara att personalen inom dessa yrkeskategorier inte har fasta arbetsplatser och tider och i högre grad än andra fördriver tiden mellan arbetsmomenten med spel.

– Arbetsgivare som rustar sig med kunskap om och verktyg för att förebygga spelproblem har mycket att vinna. Idag finns det ett utbildningsverktyg med bland annat en checklista för hur arbetsplatsens chefer, HR-personal och skyddsombud kan agera vid misstanke om spelproblem.

Utbildningsverktyget är utvecklat av Alna Sverige på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

– Utvärderingen av utbildningen visar att ökad kunskap om spelproblem i kombination med praktiska övningar i att initiera tidiga samtal har bidragit till att de deltagande cheferna agerar i större utsträckning än tidigare vid misstanke om spelproblem, säger Carren Melinder.

Om Alna

Alna ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet.

Alna drivs utan privata vinstintressen. Ägare och huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Läs mer

Ta del av Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning om spelproblem på arbetsplatsen

Ta del av utbildningskonceptet hos Alna

Spelprevention.se

Kategori: Nyhet