Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny plan för tillsynsvägledning för 2019–2021 gällande hälsoskydd enligt miljöbalken. Planen gör det tydligt för kommuner och länsstyrelser vilken vägledning myndigheten planerar att ge under perioden. Syftet med tillsyn inom området hälsoskydd är att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av inomhusmiljön.

För 2019–2021 kommer följande områden att vara prioriterade:

  • Objektburen smitta, ny skriftlig vägledning.
  • Temperatur inomhus, översyn av befintlig vägledning.
  • Bassängbad, ny skriftlig vägledning och seminarieserie.
  • Radon, översyn av befintlig vägledning.

Utöver det kommer Folkhälsomyndigheten under 2019 i samarbete med Naturvårdsverket att erbjuda föreläsningar om buller som tema på de hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna anordnar.

Prioriteringarna baseras bland annat på en omvärldsanalys och på vad länsstyrelser och kommuner har uppgett att de har behov av.

– När det gäller objektburen smitta har vi uppmärksammat att det finns behov av mer stöd och kunskap hos kommunerna och planerar därför att ta fram en ny skriftlig vägledning. Vår vägledning om temperatur inomhus behöver ses över och eventuellt uppdateras, något som blivit än mer aktuellt mot bakgrund av sommarens värmebölja, och att värmeböljor kan komma att bli vanligare i och med klimatförändringen. Bassängbad kommer att vara ett prioriterat område tills en ny vägledning finns på plats, och vägledningen om radon ser vi över eftersom Sverige fick en ny strålskyddslag i somras, säger Lina Boström, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning i form av allmänna råd, information på webbplatsen och svar på inkomna frågor. Myndigheten medverkar också på regionala hälsoskyddsträffar och seminarier.

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Kategori: Nyhet