Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämne som idag är klassat som hälsofarlig vara föreslås klassificeras som narkotika:

  • 2-fluorofentanyl som tillhör gruppen opioider.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Metylklonazepam som tillhör gruppen bensodiazepiner.
  • 3-bromometkatinon (3-BMC) och 3-kloroetkatinon (3-CEC) som tillhör gruppen katinoner.
  • Deskloro-N-etylnorketamin (O-PCE) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • Fluklotizolam som tillhör gruppen bensodiazepiner.
  • 4-klorodimetylkatinon (4-CDC), 4-metyl-N,N-dimetylkatinon (4-MDMC) och 5-PPDi som tillhör gruppen katinoner.
  • 3,5-AB-CHMFUPPYCA, MDMB-4en-PINACA (som sålts under namnet 5-CL-ADB-A), MMB-022 (AMB-4en-PICA) och MPhP-2201 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • 3,4-metylendioxi-U-47700 som tillhör gruppen opioider.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer om klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet