För att kunna informera vården, myndigheter och allmänhet om hur influensa sprider sig i befolkningen övervakar Folkhälsomyndigheten sjukdomen. En av övervakningsmetoderna är sentinelprovtagning. Det innebär att frivilliga läkare tar ett enkelt näsprov på patienter med influensaliknande sjukdom och skickar det till Folkhälsomyndigheten som utan kostnad analyserar provet.

Genom sentinelprovtagningen kan Folkhälsomyndigheten fastställa hur stor andel av patienterna som verkligen har influensa, vilka influensatyper som cirkulerar just nu, om aktuella virus liknar de stammar som vaccinet skyddar mot, och om det finns resistens mot antivirala läkemedel. Kunskapen som provtagningen ger påverkar prognoserna kring sjukdomens spridning samt diagnos och behandling av patienter.
Nu söker Folkhälsomyndigheten fler läkare som vill hjälpa till med sentinelprovtagningen. Alla mottagningar och enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig.

Här hittar du mer information om sentinelprovtagningen

Anmäl dig till sentinelprovtagningen här

Kategori: Nyhet