Totalt sett har inte antalet fall av kikhosta hos spädbarn ökat under de senaste tre åren, men den pågående säsongsökningen förväntas kvarstå under hösten. Sjukdomen ger intensiv och långvarig hosta och kan vara en mycket allvarlig sjukdom för de yngsta spädbarnen.

– Det är viktigt att dessa små barn får behandling snabbt, och att gravida kvinnor med hosta provtas och behandlas för kikhosta för att minska risken att barnet smittas efter födseln, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta är en smittsam sjukdom och nästan alla barn i Sverige är vaccinerade. Vaccinet ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men skyddet är relativt kortvarigt jämfört med andra vacciner. Sjukhusvistelse och komplikationer vid kikhosta är vanligast hos de allra yngsta som ännu inte fått något vaccin. Redan den första dosen vaccin ger skydd mot kikhosta och därför är det viktigt att den ges så tidigt som möjligt, från 2,5 månaders ålder. Spädbarn som är yngre än sex månader, ska om de utsatts för smitta, behandlas snabbt med antibiotika även i förebyggande syfte.

– Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. För att förebygga sjukdom hos de minsta ska man vara uppmärksam när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta, säger Bernice Aronsson.

Framför allt gäller det föräldrar och syskon, men också vårdpersonal på exempelvis förlossningsavdelningar och barnavårdscentraler. Vid långvarig hosta och misstanke om kikhosta är det viktigt att uppsöka sjukvård för provtagning och behandling.

Läs mer om att förebygga kikhosta bland spädbarn

Figur 1. Antal rapporterade fall bland spädbarn under 1 år, 2014–aug 2018

Graf över antalet rapporterade fall av kikhosta bland spädbarn under 1 år från 2014 till augusti 2018

Figur 2. Antal fall per månad 2014–aug 2018 (alla åldrar)

Graf över antalet fall per månad från 2014 till augusti 2018 i alla åldrar

Kategori: Nyhet