Ämnesområden
År

145 träffar inom Nyheter

 • Stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 är mycket omfattande och befaras öka under ytterligare några veckor. Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag till regionerna för hur de vid behov kan prioritera i arbetet med testning och smittspårning i en övergångsperiod.

 • Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och når sin topp i slutet av januari. Orsaken är den omfattande smittspridningen av virusvarianten omikron, som nu dominerar i Sverige. Jämfört med tidigare varianter har omikron en ökad förmåga

 • Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.

 • Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

  Publicerad:

  Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. För

 • Förebyggande arbete viktigt inför skolstarten

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten bedömer att principen om närundervisning fortsatt ska gälla för barn och unga vid skolstarten för vårterminen 2022. För att minska risken för utbrott av smittsamma sjukdomar i skolmiljö är såväl det riktade som förebyggande arbetet fortsatt mycket viktigt.