Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Med hjälp av ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att följa förekomsten av influensa i befolkningen. Nu söker myndigheten fler som vill delta och bidra som sentinelläkare.

För att kunna informera vården, myndigheter och allmänheten om hur influensa sprider sig i befolkningen övervakar Folkhälsomyndigheten sjukdomen med hjälp av olika metoder. En av dem är sentinelprovtagning. Det innebär att frivilliga läkare och mottagningar inom öppenvården tar ett näsprov på patienter med luftvägssymtom. Proverna skickas till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys.

Genom provtagningen har Folkhälsomyndigheten möjlighet att få en fördjupad bild av vilka influensatyper som cirkulerar, hur träffsäkert vaccinet är och om det förekommer resistens mot antivirala läkemedel. Det ger också viktig information om hur influensavirus utvecklas och möjlighet att upptäcka förändringar. Proverna analyseras också för covid-19.

Folkhälsomyndigheten söker nu fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill hjälpa till med sentinelprovtagningen.

– Det är kunskap som är viktig för bedömningen av epidemiernas utveckling och för rekommendationer för behandling av personer som behöver vård. Ju fler mottagningar som deltar desto bättre blir bilden av utvecklingen, säger Lena Dillner, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Sentinelprovtagningen ser likadant ut i hela Europa. Folkhälsomyndigheten rapporterar varje vecka data från den svenska övervakningen till den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, som i sin tur rapporterar vidare till Världshälsoorganisationen, WHO. På så sätt bidrar svensk data till den globala övervakningen av influensa och covid-19 och möjliggör bättre prognoser och jämförelser mellan länder.

Läs mer