Ämnesområden
År

1 träffar inom Nyheter filtrerat på Livsvillkor och levnadsvanor

  • Liten påverkan på ungas hälsa under pandemin

    Publicerad:

    Smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin har inneburit förändringar i ungdomars och unga vuxnas livsvillkor och levnadsförhållanden. Deras hälsa har trots detta förändrats i liten utsträckning under år 2021. Utvecklingen har inom flera områden fortsatt i samma riktning som innan pandemin. Det