• Psykiska besvär vanliga vid ekonomiska problem

    Publicerat

    Bland personer som har ekonomiska problem är det tre gånger så vanligt med psykiska besvär jämfört med de som har det bättre ställt. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

  • Hälsan allmänt god men fortsatt ojämlik visar stor undersökning

    Publicerat

    Över 70 procent av befolkningen i Sverige upplever sig ha en god allmän hälsa, men det finns fortsatta skillnader mellan olika grupper. Det visar Folkhälsomyndighetens stora nationella befolkningsundersökning…