Epidemistart för årets säsong av RS-virus

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar och Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att vintersäsongens epidemi har startat på nationell nivå. Spridningen väntas tillta under kommande veckor. Det är viktigt att skydda de allra yngsta barnen mot smitta eftersom de löper högre risk att bli svårt sjuka.

Folkhälsomyndighetens övervakning av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) visar att säsongens epidemi har startat på nationell nivå. Totalt har 337 bekräftade fall av RS-virus rapporterats sedan vecka 40. Majoriteten av dem är barn under fem år. Barn under ett år står för drygt en tredjedel av fallen. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och publicerar varje vecka en rapport om läget.

Viktigt att skydda de yngsta barnen

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot RSV-infektion, i synnerhet spädbarn under sex månader eftersom de löper högre risk än andra åldersgrupper att bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn under sex månader är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

– RS-virus sprids ofta i barngrupper på förskolor. Därför är det bra att tänka på att förskolebarn kan smitta yngre syskon. Det är bra att vara extra uppmärksam på symtom och lära barnen att tvätta händerna ofta, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning. I första hand är det spädbarn som löper högre risk att bli allvarligt sjuka, men även personer som är över 65 år eller som är infektionskänsliga av andra skäl kan behöva sjukhusvård i samband med RSV-sjukdom.

Läs mer