Tyck till om förslag för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket välkomnar synpunkter på förslag om mål och insatsområden för en livsmedelskonsumtion i Sverige som är hälsosam och hållbar för klimat och miljö.

Myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på mål, indikatorer och insatsområden. Nu finns möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter på förslagen i en så kallad öppen konsultation.

För att konsumtionen av livsmedel ska bli mer hälsosam och hållbar för klimat och miljö krävs samordnade insatser, och att aktörer arbetar mot samma mål.

Ambitionen är att målen ska bli vägledande för folkhälsoarbetet inom kommuner och regioner samt för näringsliv och civilsamhälle. Målen är kunskapsbaserade och är utformade på befolkningsnivå.

Bland förslagen finns bland annat delmål om minskad konsumtion av energitäta och näringsfattiga livsmedel samt av kött och salt. Det finns också delmål om ökad konsumtion av baljväxter, grönsaker, frukt och bär, rotfrukter och fullkornsprodukter.

Myndigheterna ger även förslag på insatsområden inom vilka arbete behöver göras. Ett av insatsområdena är offentlig sektor där det bland annat handlar om utformning av policys och riktlinjer för upphandling. Ett annat område är matmiljö där faktorer i den fysiska och sociala miljön påverkar val och konsumtion av mat. Även marknaden är ett insatsområde som behöver bättre förutsättningar för att stödja en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion.

Synpunkter lämnas senast den 14 september 2023.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2024.

Läs mer

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion (livsmedelsverket.se)