Årets epidemisäsong för RS-virus har startat

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten bedömer att epidemin för RS-virus är igång för säsongen och spridningen väntas öka. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper.

Den nationella övervakningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) visar att epidemin har startat på nationell nivå. Regionala skillnader förekommer. Hittills under säsongen har totalt 775 bekräftade fall av RS-virus rapporterats inom sjukvården. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och publicerar från och med nu en rapport om läget varje vecka.

Majoriteten av fallen är barn under fem år och spädbarn (barn under ett år) står för en tredjedel av alla fall. Spädbarn löper högre risk jämfört med äldre barn att bli allvarligt sjuka, med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Det är därför viktigt att skydda denna grupp från smitta.

– Förskolebarn kan smitta yngre syskon. Var därför extra uppmärksam på symtom och lär barnen att tvätta händerna ofta. Personer utanför den närmsta familjen som träffar spädbarnet ska vara friska, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

För äldre barn och vuxna är en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning, medan personer som är 75 år och äldre och vissa personer i riskgrupp kan bli så sjuka att de behöver sjukhusvård.

Vaccin för vuxna mot RS-virus godkändes under sommaren 2023 men är ännu inte tillgängligt via regionerna. Vaccin kan finnas mot betalning hos vissa privata vaccinatörer. Vaccination rekommenderas för personer från 75 år och för personer från 60 år i medicinsk riskgrupp.

Läs mer