Mer än var fjärde ung man saknar någon att prata med

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Att inte ha någon att dela sina innersta tankar och känslor med är en form av emotionell ensamhet. Den här tiden på året kan det kännas extra svårt. Män under 45 år hör till en grupp som dubbelt så ofta uppger att de känner sig emotionellt ensamma, jämfört med kvinnor. Det är en form av ensamhet som kan vara svår att se.

Enligt den nationella folkhälsoenkäten från 2022 är det 17 procent av männen och 10 procent av kvinnorna som upplever emotionell ensamhet. Störst könsskillnad finns i yngre åldersgrupper. I åldern 16–29 år svarar 27 procent av männen och 12 procent av kvinnorna att de inte har någon att dela sina tankar med eller att anförtro sig åt. Bland 30–44-åringar är motsvarande andelar 12 respektive 7 procent.

– Emotionell ensamhet uppmärksammas inte så ofta men det här är en tid på året när det kan kännas extra svårt för många. Den som är emotionellt ensam kan ha ett stort nätverk, men ingen att vända sig till i svårare frågor. Det är en ensamhet som inte märks men som känns, säger Hillevi Busch utredare på Folkhälsomyndigheten.

Varken utbildningsnivå, inkomst, födelseland eller sysselsättning påverkar könsskillnaden i någon större grad. En förklaring till den genomgående könsskillnaden kan vara de könsnormer som finns i samhället.

– Det finns olika förväntningar på kvinnor och män när det handlar om att berätta hur man mår och vad man funderar på. Att skapa tillitsfulla relationer handlar mycket om att våga lämna ut sig lite, släppa garden, lyssna och visa empati. Vi behöver alla öva på detta, och män verkar överlag få öva mindre på detta än kvinnor, vilket kan begränsa mäns förmåga att uttrycka sig, säger Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att kartlägga och föreslå en strategi mot ofrivillig ensamhet. Uppdraget ska redovisas i februari 2025.

Fakta om ensamhet

Ofrivillig ensamhet innebär en skillnad mellan de relationer man har och de relationer man skulle vilja ha. Det innebär både kvalitet och kvantitet.

Olika typer av ensamhet:

  • Social ensamhet: Att sakna relationer eller sociala sammanhang.
  • Emotionell ensamhet: Att sakna någon att dela sina innersta tankar och känslor med.
  • Existentiell ensamhet: Djup form av ensamhet som handlar om att ingen på riktigt kan förstå mig.

Läs mer