Ungas hälsa, relationer och sexliv undersöks i studie

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten ska undersöka 16–29-åringars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR, genom en enkät som skickas ut i höst. Resultaten från undersökningen kommer att användas som ett underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser inom området.

Studien om ungas hälsa, relationer och sexliv, UngKAB, där KAB står för kunskap, attityder och beteende, har genomförts två gånger tidigare, år 2009 och 2015. Undersökningen är en del av myndighetens SRHR-arbete samt det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner. Resultaten kommer att utgöra underlag för kunskapsbaserade insatser i kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, samt på myndigheter.

– I årets undersökning har vi lagt till nya frågor. De handlar bland annat om förekomst av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck bland unga och unga vuxna. Det är också första gången vi ställer frågor om upplevd hälsa i samband med mens, säger utredaren Klara Abrahamsson.

Studien som heter ”Ungas hälsa, relationer och sexliv”, UngKAB23, innehåller även frågor om preventivmedel och preventivmetoder, sexuellt överförda infektioner, oönskade graviditeter och diskriminering. Studien undersöker också ungas tillgång till kunskap och information om sexualitet och relationer.

Inbjudan till att delta i studien skickas ut den 11 oktober till 40 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-29 år. Enkäten är framtagen av Folkhälsomyndigheten i samverkan med ett flertal myndigheter, civilsamhällsorganisationer och forskare. Arbetet med ”Ungas hälsa, relationer och sexliv” förväntas bidra till att uppfylla målen i den nationella SRHR-strategin och den nationella hivstrategin.

Läs mer