Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nyligen har två vacciner mot RS-virus godkänts för personer som är 60 år och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination till personer som är 75 år och äldre, och till personer från 60 år inom vissa riskgrupper.

Spridningen av RS-virus orsakar stor sjukdomsbörda, men genom vaccination är det möjligt att förebygga allvarlig sjukdom. Med anledning av de två nya vaccinerna har Folkhälsomyndigheten sett över sjukdomsbördan för RSV och beslutat om en riskgruppsdefinition och rekommendation för vaccination mot RS-virus till vuxna personer.

Ökad risk

Sammanfattningsvis visar utredningen på att det finns en påtagligt ökad risk för allvarlig RS-infektion som leder till sjukhusvård eller död bland personer från 75 år.

– Vi vet att vaccinerna som nu godkänts för äldre har en god skyddseffekt. Mot bakgrund av den påtagligt ökade risken för sjukhusvård och död till följd av RS-infektion rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att personer som är 75 år eller äldre erbjuds vaccination, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination omfattar även personer som är 60 år och äldre med exempelvis kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar eller lever- eller njursvikt.

Regioner fattar beslut

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten utgör ett första steg. Det är sedan regionerna som fattar beslut om ifall vaccination ska erbjudas, och hur detta ska göras. I nästa steg kan regionerna påbörja sitt ställningstagande till införande av vaccination. Det arbetet innebär en process som kommer att kräva ytterligare underlag, beräkningar, upphandlingar med mera, för att i förlängningen verka för en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Läs mer

Vaccination mot RS-virus

Frågor och svar om RS-virus och vaccination