• Fortsatt hög tillgång på narkotika i Europa

  Publicerat

  Tillgången på narkotika i Europa har varit fortsatt hög under 2020, visar en ny rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Både i Europa och Sverige är cannabis den vanligaste drogen. Precis som föregående…

 • Förebyggande arbete kan minska skador och kostnader för narkotikabruk

  Publicerat

  Genom att förebygga bruk av narkotika kan samhället minska både skador och kostnader till följd av narkotika. Enligt en ny beräkning kostade narkotikabruket samhället minst 38 miljarder kronor år 2020.

 • Folkhälsomyndigheten föreslår att ANDTS-arbetet förstärks

  Publicerat

  Utvecklingen har sett olika ut inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS, under den senaste tioårsperioden. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Till exempel…

 • Förslag på ny lag kan skydda unga mot nikotinberoende

  Publicerat

  Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter, föreslår regeringen att tobaksfria nikotinprodukter ska omfattas…

 • Planen för 2022 års arbete med tillsyn

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan. Planen innehåller uppgifter om den tillsyn som myndigheten planerar att genomföra under året i enlighet med alkohollagen, lagen om tobak och liknande…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)