• Skillnader i livsvillkor påverkar folkhälsans utveckling

  Publicerat

  Hälsan i befolkningen är generellt god men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också blivit tydligt under covid-19-pandemin. Det är några av resultaten i årsrapporten om folkhälsans…

 • Konsekvenser av pandemin har oroat unga personer

  Publicerat

  Oron för konsekvenserna av pandemin var i vintras hög bland unga personer. Samtidigt hade oron för att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskat i de äldre åldersgrupperna. Det visar en enkät från december…

 • Viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer

  Publicerat

  Kriget i Ukraina medför att många söker skydd i Sverige. Utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina är risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt sett relativt låg. Men människor på flykt…

 • Anders Tegnell till internationellt vaccinuppdrag

  Publicerat

  Sverige vill bidra ytterligare till det globala arbetet med jämlik tillgång till vacciner mot covid-19 genom att utse Anders Tegnell till att bistå i den globala vaccinationsinsatsen. Det innebär att…

 • 350 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

  Publicerat

  I dagarna skickas ett brev med en inbjudan ut till 350 000 personer om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten hur hälsan…

 • Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

  Publicerat

  Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Nu finns en uppdaterad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planen bygger vidare på ett långvarigt arbete och på…

 • Fortsatta skillnader i upplevelse av hälsa

  Publicerat

  Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar fortsatt på skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. De som har lägst utbildningsnivå är underrepresenterade…

 • Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

  Publicerat

  Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Hon tillträder den 1 november 2021.

 • Folkhälsomyndigheten deltar vid högnivåmöte om Agenda 2030

  Publicerat

  FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF) hålls den 6–15 juli i New York. I första hand blir deltagandet digitalt på grund av pandemin.

 • Minskad oro för covid-19 bland äldre

  Publicerat

  Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 Nästa