• 350 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

    Publicerat

    I dagarna skickas ett brev med en inbjudan ut till 350 000 personer om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten hur hälsan…

  • Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

    Publicerat

    Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Nu finns en uppdaterad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planen bygger vidare på ett långvarigt arbete och på…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)