• Utbrott av Clostridioides difficile i Växjö

    Publicerat

    Fyra patienter har avlidit på Centrallasarettet i Växjö efter allvarlig diarré orsakad av den resistenta bakterien Clostridioides difficile typ 027. Det är det första bekräftade utbrottet av den mer…

  • Ny databas för uppföljning av ANDT-strategin

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för uppföljningen av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-,dopnings- och tobakspolitiken.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 (denna sida)