• Ännu har säsongen för vinterkräksjuka och influensa inte startat

  Publicerat

  Vid den här tiden på året brukar spridningen av vinterkräksjuka i samhället ha startat, för att sedan nå en topp i slutet av februari. Samma sak gäller i princip för influensan. Men i år ser det annorlunda…

 • Det svenska barnvaccinationsprogrammet hållbart under pandemin

  Publicerat

  Enligt en enkät som besvarats av landets barnhälsovårdsenheter har WHO:s riktlinjer om en prioritering av vaccinationsprogrammet hittills kunnat följas i Sverige under covid-19-pandemin.

 • Ny rutin för införande av besöksförbud på SÄBO

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten fattade på fredagen beslut om en ny rutin för hur kommuner och regioner ska gå tillväga för att hemställa om besöksförbud på SÄBO. De tillfälliga besöksförbud som redan finns på…

 • Intensivt arbete inför kommande vaccinationer mot covid-19

  Publicerat

  Arbetet med att planera inför kommande vaccinationer mot covid-19 är inne i en intensiv fas i Sverige. Målet är att säkert och effektivt erbjuda vaccin som skydd för liv och hälsa, först till prioriterade…

 • Inte samma virusvariant hos svenska och danska minkar

  Publicerat

  Enstaka genetiska förändringar har hittats hos viruset SARS-CoV-2 hos minkar i Sverige, men det är inte samma virusvariant som har uppmärksammats hos minkar med virus i Danmark. Det visar den övervakning…

 • Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna

  Publicerat

  Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. I år är det tyvärr inte lämpligt. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor…

 • En god och jämlik hälsa med ny stödstruktur för arbetet

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten redovisar nu hur det statliga folkhälsoarbetet kan stärkas för att bidra till det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa. Det ska ske genom bättre uppföljning och ett…

 • Detta gäller för användning av antigentester för påvisning av covid-19

  Publicerat

  Antigentester, som är en form av snabbtester, kan utgöra ett bra komplement till befintlig diagnostik av covid-19. De antigentester som i dagsläget finns tillgängliga är framtagna för att användas inom…

 • Vaccin mot covid-19 först till dem som behöver skyddet mest

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten preciserar nu rekommendationen om vilka grupper som i allra första hand bör erbjudas vaccin mot covid-19. Personer som bor på särskilda boenden för äldre hör till dem som bör ges…

 • Ny föreskrift om besöksförbud på SÄBO

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten fattade på torsdagen beslut om nya föreskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 21 , 22 , 23 , 24 (denna sida) , 25 , 26 , 27 , , 57 Nästa