• Både barn och föräldrar vill att missbruk upptäcks tidigt

    Publicerat | Pressmeddelande

    Barn till föräldrar med missbruksproblem behöver uppmärksammas och erbjudas hjälp tidigt, både enskilt och tillsammans med familjen. Det anser både föräldrarna och barnen, visar en unik intervjustudie…