Nyhetsarkiv

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar och pressbilder. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

  • Bidra till mer kunskap om antibiotikaresistens

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten har tagit initiativ till ett internationellt projekt om förekomsten av antibiotikaresistens hos befolkningen i Sverige och sex andra länder. Vi söker nu deltagare till en studie…

  • Plan för vägledning om tillsyn enligt miljöbalken har uppdaterats

    Publicerat

    De kommande två åren kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera vägledning inom områden som buller, bassängbad, fukt och mikroorganismer samt vårdlokaler.

  • Utblick folkhälsa: Fysisk träning kan minska depression hos äldre

    Publicerat

    Fysisk träning kan göra så att äldre personer med depression mår bättre. Allra bäst effekt gav träningsformer som också innehåller mental träning, som Tai chi och Qi gong. Det framkommer i ett nytt faktablad…

  • Världspoliodagen: Viktiga mål har nåtts

    Publicerat

    Världspoliodagen hålls den 24 oktober för att hedra Dr Jonas Salk och hans medarbetare som utvecklade det första vaccinet mot polio. Vaccination är det bästa skyddet mot sjukdomen.

  • Högnivåmöte i Stockholm för jämlik hälsa

    Publicerat

    Den 26–27 oktober hålls ett högnivåmöte i Stockholm för de nordiska och baltiska länderna om genomförandet av Hälsa 2020, WHO:s övergripande policy för jämlik hälsa och välbefinnande. Mötet arrangeras…

  • Vägledning för hiv- och STI-förebyggande arbete

    Publicerat

    Nu finns en ny vägledning från Folkhälsomyndigheten för dem som arbetar med projekt för att förebygga hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI).

  • Sverige första land att nå UNAIDS mål

    Publicerat

    Stigma och diskriminering av personer som lever med hiv måste upphöra. Det säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i sitt tal inför UNAIDS, där Sverige uppmärksammas som det första…

  • Ny undersökning samlar kunskap om hiv

    Publicerat

    Just nu genomför Folkhälsomyndigheten en omfattande mätning av befolkningens kunskap, attityd och beteende kopplat till hiv. Resultaten används för att utveckla det förebyggande arbetet, och för att…

  • Fler fall av kikhosta i höst

    Publicerat

    Antalet fall av kikhosta bland spädbarn ökar igen i Sverige. Folkhälsomyndigheten vill därför påminna hälso- och sjukvården om de nya rekommendationerna om hur spädbarn kan skyddas från allvarlig sjukdom.

  • Folkhälsomyndigheten på Drogfokus

    Publicerat

    Konferensen Drogfokus arrangeras för fjärde gången den 19–20 oktober med Folkhälsomyndigheten som en av arrangörerna. Våra medarbetare finns både bland besökare, föreläsare och paneldeltagare.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 17 Nästa

Gå till toppen av sidan