• Angående uppgifter om patient i Uppsala

    Publicerat

    Region Uppsala har informerat om att en patient har insjuknat med symtom där ebola inte kan uteslutas. Folkhälsomyndigheten bistår med analys av prover från patienter med misstänkt blödarfebersjukdom…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 (denna sida)