• Femton projekt får bidrag för att utveckla ANDT-arbetet

    Publicerat

    Nu är det klart vilka projekt som får bidrag under 2019 för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  • Angående uppgifter om patient i Uppsala

    Publicerat

    Region Uppsala har informerat om att en patient har insjuknat med symtom där ebola inte kan uteslutas. Folkhälsomyndigheten bistår med analys av prover från patienter med misstänkt blödarfebersjukdom…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 (denna sida)