• 120 000 personer får enkätfrågor om hälsa och covid-19

    Publicerat

    I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan…

  • Naturvistelse bra för hälsan

    Publicerat

    Nu inleds Friluftslivets år 2021, en satsning från Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket för att få fler att upptäcka naturen. Folkhälsomyndigheten är med och stöttar initiativet.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida)