Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar och pressbilder. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

390 träffar inom Nyheter

 • Myndighetsgemensamma pressträffar på torsdagar

  Publicerad:

  De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls från och med nu på torsdagar. Det innebär att nästa pressträff är torsdagen den 20 maj om inget oförutsett inträffar.

 • Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av

 • Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

  Publicerad:

  Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020.

 • Var fjärde blodgivare i Stockholm och Västra Götaland har antikroppar

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har under två veckor i mars samlat in prover från blodgivare. Resultaten visar att 22 procent på nationell nivå hade antikroppar mot SARS-CoV-2 medan nivån låg på 25 procent i region Stockholm och i Västra Götaland. Folkhälsomyndigheten har även undersökt förekomsten av

 • Scenarier visar att smittspridningen kan plana ut under juli och augusti

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortgår som planerat.

 • Folkhälsomyndigheten föreslår nya åtgärder mot covid-19

  Publicerad:

  På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag om ändrade föreskrifter och allmänna råd på remiss. Förslaget rör främst allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel kultur-

 • Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade

  Publicerad:

  Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få.

 • Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

  Publicerad:

  Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i hela befolkningen, behöver arbetet intensifieras med att

 • Beslut om fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln och på serveringsställen

  Publicerad:

  Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.

 • Barn och unga kan spela matcher utomhus

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare.