Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar och pressbilder. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

82 träffar inom Nyheter filtrerat på Mikrobiologi och laboratorieanalyser

 • Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även vaccinerade. Samtidigt har myndigheten bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och

 • Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

  Publicerad:

  Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

 • Uppföljande studie om antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre

  Publicerad:

  I Göteborg genomförs en andra studie för att mäta förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos personer födda 1944 som ingår i H70-studierna. Syftet är denna gång att följa upp effekten av vaccinationerna i åldersgruppen.

 • Antikroppar mot covid-19 fortsätter öka

  Publicerad:

  Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning där mer än tre fjärdedelar av befolkningen har antikroppar.

 • Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för covid-19

  Publicerad:

  Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig, och att alla som känner sig sjuka stannar hemma.

 • Få vaccinerade blir allvarligt sjuka i covid-19

  Publicerad:

  I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet som smittas trots att de är vaccinerade. Få av de vaccinerade blir dock allvarligt sjuka. Ökningen av så kallade genombrottsinfektioner är förväntad när fler vaccineras, eftersom inget vaccin skyddar mot

 • Minskad antibiotikaförsäljning och rapporterad antibiotikaresistens under pandemin 2020

  Publicerad:

  Under pandemiåret 2020 uppnåddes för första gången det nationella målet för antalet antibiotikarecept i befolkningen, och antalet rapporterade fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens minskade. Det långsiktiga arbetet med att förebygga antibiotikaresistens behöver fortsätta både under och

 • Smittspridningen ökar i storstadsregionerna från låga nivåer

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 ökar i storstadsregionerna men ligger fortfarande på en låg nivå nationellt. Även andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands fortsätter att öka samtidigt som 75 procent av den vuxna befolkningen nu har fått minst en dos vaccin.

 • Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper

  Publicerad:

  I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19. Samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar vilket visar att smittan kan spridas i denna grupp.

 • Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen