Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar och pressbilder. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

51 träffar inom Nyheter filtrerat på Livsvillkor och levnadsvanor

 • Stödet till efterlevande – en viktig del av det suicidpreventiva arbetet

  Publicerad:

  Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda både till sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. I samband med den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammar Folkhälsomyndigheten stödet till efterlevande.

 • Liten påverkan på ungas hälsa under pandemin

  Publicerad:

  Smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin har inneburit förändringar i ungdomars och unga vuxnas livsvillkor och levnadsförhållanden. Deras hälsa har trots detta förändrats i liten utsträckning under år 2021. Utvecklingen har inom flera områden fortsatt i samma riktning som innan pandemin. Det

 • Skillnad i hälsorelaterad livskvalitet och levnadsförhållanden bland nyanlända barn i Sverige

  Publicerad:

  Ålder, födelseland, boendesituation och familjens ekonomi spelar roll för nyanlända barns hälsorelaterade livskvalitet i Sverige. Lägre hälsorelaterad livskvalitet rapporteras bland annat av ensamkommande och de som bor med andra än familj eller släktingar.

 • Många vill veta mer om psykisk hälsa – ny webbplats samlar information och råd

  Publicerad:

  Många vill förstå sin psykiska hälsa bättre och vad som påverkar hur vi mår. På en ny webbplats har Folkhälsomyndigheten samlat kunskap, tips och råd som ska göra det lättare att se vad man kan göra för att må så bra som möjligt och för att stötta andra.

 • Folkhälsomyndigheten föreslår att ANDTS-arbetet förstärks

  Publicerad:

  Utvecklingen har sett olika ut inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS, under den senaste tioårsperioden. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Till exempel är det färre i befolkningen som röker dagligen, medan snusningen har ökat både bland skolelever

 • Viktigt med fortsatt stöd till barnhälsovården visar ny rapport

  Publicerad:

  Stöd till kunskapsutveckling, mer samverkan och nationella register där det går att följa små barns hälsa – det är behov som Folkhälsomyndigheten uppmärksammar i en ny rapport om barnhälsovården.

 • Konsekvenser av pandemin har oroat unga personer

  Publicerad:

  Oron för konsekvenserna av pandemin var i vintras hög bland unga personer. Samtidigt hade oron för att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskat i de äldre åldersgrupperna. Det visar en enkät från december 2021 om levnadsvanor och psykisk hälsa under pandemin.

 • Viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer

  Publicerad:

  Kriget i Ukraina medför att många söker skydd i Sverige. Utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina är risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt sett relativt låg. Men människor på flykt utgör en utsatt grupp för ohälsa och det är därför viktigt att erbjuda hälsoundersökningar.

 • Negativ utveckling av övervikt och fetma i 40 år bland både barn och vuxna

  Publicerad:

  I anslutning till Världsfetmadagen den 4 mars presenterar Folkhälsomyndigheten nya analyser av utvecklingen av övervikt och fetma under 40 års tid. Analyserna visar på en negativ utveckling med ökad risk för framtida kronisk sjukdom, inte minst bland barn och ungdomar. Övervikt och fetma ökar i

 • Ny nordisk rapport: Så kan stödet för ett barns 1 000 första dagar i livet förbättras

  Publicerad:

  Ökat fokus på de första 1 000 dagarna i policys och handlingsplaner och samarbeten inom Norden. Det är några av de förslag som lyfts i en återredovisning till Nordiska ministerrådet, med målet att ge barn så goda förutsättningar som möjligt under sina två första år.