• Planen för 2022 års arbete med tillsyn

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan. Planen innehåller uppgifter om den tillsyn som myndigheten planerar att genomföra under året i enlighet med alkohollagen, lagen om tobak och liknande…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)