• Enkät för en bättre folkhälsa

    Publicerat

    I dagarna får 33 000 invånare i Sverige ett kuvert från Folkhälsomyndigheten. Mottagarna är slumpvis utvalda att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Varje svar är viktigt…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida)