• Ny rapport om cannabis och folkhälsa

    Publicerat

    Användandet av cannabis har ökat något i Sverige under de senaste tio åren. Men det går att förebygga cannabisbruk och skador. Genom ett brett folkhälsoarbete som utgår från aktuell kunskap om den lokala…

  • Planen för 2020 års arbete med tillsyn och marknadskontroll klar

    Publicerat

    Nu finns en plan för de tillsyns- och marknadskontrollaktiviteter som Folkhälsomyndigheten planerar att genomföra i år. Planen beskriver hur myndigheten följer upp verksamhetsutövares efterlevnad av…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)