• Få vaccinerade blir allvarligt sjuka i covid-19

    Publicerat

    I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet som smittas trots att de är vaccinerade. Få av de vaccinerade blir dock allvarligt sjuka. Ökningen av så kallade…

  • Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Det är den behandlande läkaren…

  • Minskad antibiotikaförsäljning och rapporterad antibiotikaresistens under pandemin 2020

    Publicerat

    Under pandemiåret 2020 uppnåddes för första gången det nationella målet för antalet antibiotikarecept i befolkningen, och antalet rapporterade fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens minskade…

  • Ökning av sjukdomsfall med campylobacterinfektion

    Publicerat

    De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet personer som har insjuknat i campylobacterinfektion. Uppgången i antal fall föregås av en ökning av campylobacter hos slaktkycklingflockar. God…

  • Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst

    Publicerat

    Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna är ökade kontakter i befolkningen och den högre smittsamheten hos deltavarianten…

  • Johan Carlson fortsätter som generaldirektör

    Publicerat

    Regeringen har förlängt Johan Carlsons förordnande som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 28 februari 2022.

  • Stort intresse för vaccination bland unga

    Publicerat

    På torsdagen redovisar Folkhälsomyndigheten nya siffror för vaccinationstäckning i den yngsta målgruppen. Statistiken visar att fyra av tio av dem nu fått sin första dos vaccin.

  • Färre äldre oroliga för att söka vård

    Publicerat

    Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Bland de äldre avstod en tredjedel från att söka vård eller avbokade redan bokad vård. Ett år senare har oron…

  • Viktigt med förebyggande åtgärder när skolan startar

    Publicerat

    Undervisning på plats i skolan är huvudprincipen när grundskola och gymnasium startar i höst. Samtidigt behöver förebyggande åtgärder finnas på plats för att minska risken för smittspridning av covid-19.

  • Sjunde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten genomför nu en sjunde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Knappt 2 300 individer födda 2002–2020 har valts ut slumpvis. Erbjudandet om att delta…

  • Fortsatt ökning av covid-19 i stora delar av landet

    Publicerat

    Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i stora delar av Sverige. Andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands ligger på runt 17 procent. Folkhälsomyndigheten påminner om att alla som…

  • Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år

    Publicerat

    Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 men omfattningen är i dagsläget oklar. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos…

  • Ökning från låga nivåer av covid-19 i stora delar av landet

    Publicerat

    Smittspridningen av covid-19 ökar nu i stora delar av Sverige men ligger fortfarande på låga nivåer. Ökningen är främst kopplad till storstäderna. Andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands…

  • Fortsatt minskning av hepatit B och C i Sverige

    Publicerat

    Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 28 juli till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem. I Sverige fortsätter antalet fall att minska…

  • Användning av AstraZenecas vaccin avvecklas

    Publicerat

    Huvuddelen av gruppen 65 år och äldre är nu fullvaccinerade och Folkhälsomyndigheten har beslutat att successivt upphöra med användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19. De regioner som har kvar…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 17 Nästa