EU:s hälsoprogram 2014–2020

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram vilket innebär att vi informerar om och sprider resultat av åtgärder som finansierats av programmet.

Underliggande innehåll:

Om EU:s hälsoprogram 2014–2020

EU:s tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till år 2020.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet. Det nuvarande programmet har en total budget på 449,4 miljoner euro som fördelas på årliga arbetsplaner. De årliga arbetsplanerna anger vilka åtgärder som prioriteras och kriterierna för ansökan.

Generellt medfinansierar EU 60% av kostnaden, 40 % är egen finansiering från de deltagande myndigheterna och/eller organisationerna.

EU:s hälsoprogram hanteras av EU-kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Arbetsplanen för 2019

Arbetsplanen för 2019 beslutades den 29 mars. Planens budget är ca 64 miljoner Euro.

Arbetsplan för 2019 (PDF, 1,1 MB)

Prioriterade projekt är:

  • Rare disease registries for the European Reference Networks
  • Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of 2.2.antimicrobials in human health.

Tre nya Joint Action finns i planen för 2019:

  • Joint Action on implementation of validated best practices.
  • Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks.
  • Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care.

Informationsmöte 28 maj 2019

Den 28 maj 209 arrangerar Folkhälsomyndigheten ett informationsmöte om EU:s hälsoprogram och om arbetsplanen för 2019 på Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Chafea kommer att delta på mötet och ge information om hälsoprogrammet och arbetsplanen för 2019. Tillfälle till frågor kommer att ges. Ni kan delta på plats i Solna eller från er dator osv där ni befinner er.

Anmälan och information om hur man kan delta på distans.

EU-kommissionen genom Chafea lägger löpande ut olika typer av intresseanmälningar (tenders, projects, Joint Actions, operating grants). Där finns mer information om hur ansökaningar genomförs.

Allmänt om hälsoprogrammet

Allmänna mål

Komplettera och stödja och ge ett mervärde åt den politik som förs i medlemsstaterna för att förbättra unionsmedborgarnas hälsa genom att främja hälsa och minska ojämlikhet i fråga om hälsa, stimulera innovation på hälso- och sjukvårdsområdet, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionens medborgare från allvarliga gränsöverskridande hälsohot (artikel 2 i det tredje hälsoprogrammet).

För att uppnå dessa övergripande mål läggs följande särskilda mål (objectives) fast:

  1. Främja hälsa och förebygga sjukdomar
  2. Skydda unionsmedborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot
  3. Innovativa, effektiva och hållbara vårdsystem
  4. Tillgång till vård

Det europeiska mervärdet

För att ansöka och medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Jämfört mot tidigare program är större fokus riktat mot åtgärder som ger ett tydlig europeiskt mervärde. Finansieringsformen Joint Actions som sker genom ett samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna har därför ökat i antal.