Folkhälsomyndighetens organisation

Lyssna

Folkhälsomyndighetens organisation och insynsråd.

Organisationsschema, organisationen som tillgänglig tabell finns via länk på sidan

Se bilden i stort format

För dig som använder skärmläsare finns här Folkhälsomyndighetens organisation som text

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 14 september 2023 till och med den 31 januari 2026:

  • Ann Holmlid, länsråd, Länsstyrelsen Östergötland
  • Malin Höglund, riksdagsledamot (M)
  • Anders Johansson, professor i infektionssjukdomar, Umeå universitet
  • Olle Lundberg, professor i forskning om ojämlikhet i hälsa, Stockholms universitet
  • Jakob Olofsgård, riksdagsledamot (L)
  • Christian Rück, professor i psykiatri, Centrum för psykiatriforskning
  • Karin Sundin, riksdagsledamot (S)
  • Ulrika Stuart Hamilton, senior rådgivare
  • Brita Winsa, specialistläkare i internmedicin och endokrinologi