Organisationsschema, organisationen som tillgänglig tabell finns via länk på sidan

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Förutom gd Karin Tegmark Wisell, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Mats Wiking, riksdagsledamot (S)
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M)
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
  • Kristina Edlund, andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun
  • Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef
  • Olle Lundberg, professor
  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Johan von Sydow, förbundsdirektör
  • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör