Folkhälsomyndighetens organisation

Klicka på organisationsschemat nedan för att komma till respektive avdelnings sida.

Organisationsschema Folkhälsomyndigheten GD GD-kansliet Avdelning för folkhälsoanalys och datautveckling Avdelning för kommunikation och verksamhetsstöd Avdelning för livsvillkor och levnadsvanor Avdelning för mikrobiologi Avdelning för smittskydd och hälsoskydd

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 augusti 2019 till och med den 31 maj 2020.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Förutom gd Johan Carlson, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Verksamhetschef Agnetha Fredin, Malmö kommun
  • Landstingsråd Anders Henriksson, Landstinget Kalmar län
  • Riksdagsledamot Mats Wiking (S)
  • Riksdagsledamot Ulrika Jörgensen (M)
  • Kommundirektör Hans Karlsson, Arvika kommun
  • Näringslivschef Per-Ola Lindahl, Upplands Väsby kommun
  • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen
  • Professor Olle Lundberg, Stockholms universitet
  • F.d. landshövding Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands län

Organization chart for the Public Health Agency of Sweden (PDF, 120 kB)

Gå till toppen av sidan