Organisationsschema Folkhälsomyndigheten ledningsgrupp epidemiologi och utvärdering mikrobiologi kunskapsstöd kommunikation administration

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med 30 juni 2014 till 31 maj 2017.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd.

Förutom gd Johan Carlson, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Verksamhetschef Agnetha Fredin, Kristianstads kommun
  • Landstingsrådet Anders Henriksson, Landstinget Kalmar län
  • Riksdagsledamoten Isabella Hökmark, (M)
  • Direktören Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Direktören Per-Ola Lindahl, Upplands Väsby kommun
  • Regiondirektören Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen
  • Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands län
  • Professor Denny Vågerö, Stockholms universitet

Organization chart for the Public Health Agency of Sweden (PDF, 158 kB)