Folkhälsomyndighetens organisation

Lyssna

Folkhälsomyndighetens organisation och insynsråd.

Organisationsschema, organisationen som tillgänglig tabell finns via länk på sidan

Se bilden i stort format

För dig som använder skärmläsare finns här Folkhälsomyndighetens organisation som text

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Ledamöternas förordnanden löpte ut den 31 maj och myndigheter avvaktar regeringens beslut om nya ledamöter.