Organisationsbild för Folkhälsomyndigheten

Klicka här om du vill se bilden i större format

För dig som använder skärmläsare finns på den här sidan Folkhälsomyndighetens organisation som text.

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Förutom gd Johan Carlson, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Mats Wiking, riksdagsledamot (S)
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M)
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande
  • Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef
  • Olle Lundberg, professor
  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Johan von Sydow, länsöverdirektör
  • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör