Folkhälsomyndighetens organisation

bild som visar Folkhälsomyndighetens organisation. Länk till textversion i nästa styckeBild över Folkhälsomyndighetens organisation

För dig som använder skärmläsare finns på den här sidan Folkhälsomyndighetens organisation som text.

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 augusti 2019 till och med den 31 maj 2020.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Förutom gd Johan Carlson, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Agnetha Fredin, verksamhetschef Malmö kommun
  • Anders Henriksson, 2:e vice ordförande, Sveriges kommuner och regioner
  • Mats Wiking, riksdagsledamot (S)
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M)
  • Hans Karlsson, kommundirektör Arvika kommun
  • Per-Ola Lindahl, näringslivschef Upplands Väsby kommun
  • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen
  • Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Cecilia Schelin Seidegård, fd. landshövding Gotlands län

Organization chart for the Public Health Agency of Sweden (PDF, 159 kB).

Gå till toppen av sidan