Organisationsschema Folkhälsomyndigheten ledningsgrupp folkhälsoanalys och datautveckling kommunikation och verksamhetsstöd livsvillkor och levnadsvillkor mikrobiologi smittskydd och hälsoskydd

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med 30 juni 2014 till 31 maj 2017.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd.

Förutom gd Johan Carlson, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Verksamhetschef Agnetha Fredin, Malmö kommun
  • Landstingsråd Anders Henriksson, Landstinget Kalmar län
  • Riksdagsledamot Isabella Hökmark (M)
  • Direktör Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Biträdande kommundirektör Per-Ola Lindahl, Upplands Väsby kommun
  • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen
  • Professor Olle Lundberg, Stockholms universitet
  • Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands län

Organization chart for the Public Health Agency of Sweden (PDF, 132 kB)